Pháp điển Net - Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

http://www.phapdien.net


 

Tên văn bản
Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ
Cấp hiệu lực
Thông tư Liên tịch
Số văn bản
28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP
Ngày ban hành
22/10/2013
Cơ quan ban hành
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Quốc phòng
Trích yếu
Về việc hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ
TT hiệu lực
Chưa có hiệu lực
Ngày hiệu lực
15/12/2013
Người ký
Nguyễn Thành Cung; Bùi Hồng Lĩnh

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/12/2013 
Ngày công báo
12/11/2013 
Số công báo
779+780/2013 
Số trang
21 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software